"> قوانین و مقررات - گلاب کاشان
 
گلاب کاشان

قوانین و مقررات

خرید شما به منزله آگاهی از موارد درج شده در صفحه قوانین و مقررات میباشد .

ما موظفیم محصول را طبق خواسته شما ( نوع و وزن محصول ) ارسال کنیم.

در صورت اشتباه وارد کردن اطلاعات در حین خرید از جمله شماره تلفن ، کدپستی ، آدرس و نام خانوادگی سفارش شما قابل پیگیری نخواهد بود.

ما موظفیم محصولی را به دست شما برسانیم که تازه باشد و زمان زیادی از تاریخ تولید آن نگذشته باشد .